Produkty i usługi

Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych "PAPIOREK" Sp. z o.o. zajmuje się produkcją kompozytowych elementów dla lotnictwa, a także opracowywaniem konstrukcji i technologii wytwarzania. Wykonuje również oprzyrządowanie produkcyjne oraz elementy prototypowe. 
Odrębnym rodzajem działalności jest udział w projektach badawczych. 
Firma opracowuje i wykonuje próbki materiałowe do badań podstawowych a także elementy testowe do prób statycznych i dynamicznych. Jest partnerem instytutów branżowych (ILOT), uczelni (Politechnika Warszawska) oraz firm branży lotniczej (EADS).